Tel. no.
ePos Adresse
KerkkantoorJeug

Getuienis

Eiendomme

Finansies

Barmhartigheid

Musiek & Klank

Omgeegroepe

Betrokkenheid

KERSMARK:
Organiseerder

Doen aansoek:
1. as toesighouer
2. as kassier
3. as pakker


Faks

Ds. Willie Greeff

Ds. Konette Louw

Miranda Smit

Myra Botha

Hendrik Schrönen

Willem Burger

Sumaleen Smit

Cornie du Plessis

Mossie Moolman
Anna Brand


Anna Brand
Amanda Swanepoel
Amanda Swanepoel
022 713 1314
022 715 1718
086 710 6812
022 713 4127
022 713 1525

082 777 6723

022 713 3441

022 713 5977

060 346 9106

072 149 4812

022 713 4534

082 871 1016

022 713 1604

Kontak u ouderling

022 715 1447
083 609 7142

022 715 1447
022 713 1314
022 713 1314
info@akkerdykkerk.co.za ePos nou
skriba@akkerdykkerk.co.za ePos nou


greeffwj@gmail.com ePos nou

konettelouw@gmail.com ePos nou


weskusmark@akkerdykkerk.co.za ePos nou